Repertoriul Teatrului Odeon s-a îmbogățit cu încă un spectacol. Și nu e un spectacol ca oricare altul, ci este o demonstrație că teatrul se poate face și altfel decât vedem îndeobște pe scenele din București. Evitând realismul și sentimentalismul, textul și spectacolul ne povestesc istoria a patru femei, una născută din cealaltă, fiecare cu viața ei, dar plasată într-o constelație familială ce are drept nucleu figura mamei. Străbătând vremurile și marcate diferit de acestea, cele patru femei – fiice, apoi mame, apoi bunici, apoi străbunici – reiau de fiecare dată un tipar care pare să fie la fel de vechi de când e femeia femeie, esențializând comportamente, sentimente și situații într-o poveste care transcende mica lor istorie. Deși spectacolul are un cadru istoric, nu acesta este important. Mai presus de el sunt nervurile unor relații problematice perpetuate de la o generație la alta.

Textul este foarte bine scris, e sec, fără înflorituri, fapt ce îi conferă frumusețea rece a unui diamant. Iar aici intervine simțul extraordinar al regizorului Zoltán Balázs, care a știut să păstreze duritatea și limpezimea textului prin mișcări și frazări denudate de înflorituri sentimentale. Spectacolul devine astfel o ex-punere, trimițându-te cu gândul la o ședință de terapie, pe parcursul căreia se desfac, aproape chirurgical, întâmplările pentru a le fi relevată mai bine textura universal valabilă, simbolizată de gardenia amintită în secvența a patra. Lumea interioară devine verb, dar un verb translucid și obiectivat, care îți permite să vezi mai clar înăuntru.

Cheia de lectură regizorală este susținută perfect de decorul lui Constantin Ciubotariu și de costumele  Andradei Chiriac, în care se reflectă același schematism al relațiilor mamă-fiică-mamă-fiică. Geometria mișcării scenice și a replicilor, precum și esențializarea relațiilor afective își află, astfel, un corespondent perfect în geometria spațiului și a decorului, precum și în aceea a costumelor.

La toate acestea se adaugă o soluție regizorală care face din acest spectacol o propunere originală în peisajul nostru: momentele-cheie, acelea în care preaplinul sufletesc al personajelor ar fi putut degenera în sentimentalism și în verbalism gol, sunt exprimare prin arii de operă, care, astfel, își distanțează personajele de evenimențialul vieții lor, făcând din ele receptacule ale unei tipologii familiale ce transcende, cum aminteam mai sus, spațiul și timpul. Inserțiile muzicale sunt foarte bine altoite pe structura textului și a spectacolului, iar măiestria actrițelor de a face play-back este atât de convingătoare – cu respirații, pauze și mimică facială extrem de credibile –, încât senzația de „făcătură” nu există nici o clipă.

Desigur, măiestria actrițelor nu se limitează la play-back, ci susține întreg spectacolul, cu eleganță, cu frazare bună, cu precizie de ceas și o uimitoare economie verbală și gestuală.

Gardenia este un spectacol de o frumusețe rece, dar nu fără viață, și totodată un exemplu de abordare regizorală ce iese din schemele facile cu care deja ne-am obișnuit. Tot ce putem spera este să-și găsească publicul nimerit.


Spectacolul este produs în cadrul proiectului european Fabulamundi. Playwriting Europe, cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene 2017-2020.

Gardenia

de Elżbieta Chowaniec

Femeia I: Antoaneta Zaharia
Femeia II: Paula Niculiță
Femeia III: Simona Popescu
Femeia IV: Mădălina Ciotea

Traducerea: Luiza Săvescu
Regia: Zoltán Balázs
Decorul: Constantin Ciubotariu
Costumele: Andrada Chiriac