Filiala București a Odinului Arhitecților din România a editat lucrarea ”București. Arhitectură. Un ghid adnotat” realizată de Mariana Celac, Octavian Carabela și Marius Marcu-Lapadat. Aceeași echipă a realizat și publicat în 2005 lucrarea ”Arhitectură și modernitate”, dedicată construcțiilor realizate în București în secolul 20.

Noua lucrare își dorește să participe la crearea unei culturi urbane prin creșterea gradului de cunoaștere a locuitorilor despre orașul lor și despre clădirile pe care le văd cu regularitate. Prima parte a ghidului prezintă în succesiune cronologică opt etape istorice de evoluție a orașului, din 1880, anul instalării la București a modernității europene, până în 2016. A doua parte îi propune cititorului o serie de fișe de locuri și clădiri grupate în cele 16 carouri în care a fost împărțită Capitala, cu peste 400 de exemple.

Vezi prezentarea pe siteul OAR - București

Vezi prezentarea pe siteul revistei Arhitectura

CRONICĂ | MAGDA CÂRNECI în ”22” | ”Autorii pun la îndemâna marelui public și a celui specializat o lucrare foarte bine concepută, cu multă informație excelent structurată și cu ilustrații colorate, de calitate, la fiecare pagină. Ghidul conține o scurtă cronologie pe epoci și stiluri a orașului între 1880 și 2015, dezvoltată în opt planșe cu texte explicative și ilustrații adecvate. Apoi, harta Capitalei românești e împărțită în 10 carouri (de la A la O), care se succed în mișcare spiralată din centrul orașului până la periferii. În cadrul fiecărui carou, sunt prezentate patru feluri de obiecte de arhitectură, respectiv clădiri (vile, case, blocuri, edificii, instituții), locuri (piețe, străzi, parcuri, scuaruri etc.), proiecte (de arhitectură, urbanism, sistematizare) și întâmplări (cutremure, demolări, momente istorice tari) – fiecare cu câte o descriere scurtă, dar sugestivă și cu toată informația necesară.

Citește tot articolul

Ghidul poate fi cumpărat de la sediul OAR București, str. Academiei nr. 18 - 20 (Universitatea de Arhitectură Ion Mincu), la prețul de 59 RON.