Print Friendly, PDF & Email

Muzeul Municipiului București organizează, la Casa Filipescu Cesianu, pe Calea Victoriei, în zona Pieții Victoria, comunicările publice din cadrul Săptămânii Leipzig la Muzeul București. Marți, 1 octombrie, a avut loc conferința cu titlul Idei în Agora/Ideas in the Agora – „1989 in the Balkans: Annus horribilis instead of annus mirabilis”, susținută de Stefan Troebst. Conferința a avut ca punct de plecare observația că, în timp ce căderea comunismului s-a produs prin evoluții pașnice în Europa Centrală, cu totul altul a fost scenariul în Balcani: represiune și expulzări în masă în Bulgaria, pauperizare și colaps economic în România, mișcări secesioniste și conflicte etnice în Iugoslavia, paralizie ideologică în Albania, dar și o profundă dezorientare geopolitică în Grecia.

Conferința poate fi integral urmărită pe Youtube:

JOI, 3 octombrie, la ora 14.00, în cadrul aceluiași eveniment este programată dezbaterea publică „The Museum of the Future / Muzeul viitorului / Museum der Zukunft” la care vor participa Volker Rodekamp, Anselm Hartinger și Adrian Majuru. Moderatorul întregului eveniment, Sorin Antohi, punctează în prezentarea evenimentului:

In our time–presentist (to use François Hartog’s theory of regimes of historicity) or posthistorical (to use Hegel and Kant as read by Kojève and, more recently, Fukuyama)–, the very idea and the future of the museum have been called into question. Three distinguished museum professionals are tackling these issues, suggesting ways in which the museum of the future can still be a significant site of public memory, research, dialogue, education and more – Sorin Antohi

În timpul nostru –  prezenteist (ca să folosesc teoria lui François Hartog despre istoricitate) sau postistoric (ca să folosesc viziunea hegeliană sau kantiană intrepretată de Kojève și, mai recent, Fukuyama), chiar ideea de viitor al muzeelor este pusă sub semnul întrebării. Trei distinși profesioniști din domeniul muzeal parcurg această problematică, sugerând moduri în care muzeele viitorului pot rămâne locuri semnificative pentru memoria publică, pentru cercetare, dialog, educație ș.a. (tr.red.).

Invitații lui Sorin Antohi sunt Anselm Hartinger (b. 1971) , director al Muzeului de Istorie din Leipzig, Volker Rodekamp (b. 1953), fost, până în acest an, director al muzeului municipal din Leipzig și Adrian Majuru (b. 1968), directorul Muzeului Municipiului București.

Cea de a treia dezbatere programată va avea loc VINERI, 4 octombrie, ora 18.00, sub titlul  „The Peaceful Revolution in Leipzig in European and Global Contexts”. Invitații speciali sunt: Tobias Hollitzer, Gisela Kallenbach, Michael Kölsch, Matthias Middell și Volker Rodekamp. La deschidere vor lua cuvântul Gabriele Goldfuss și Michael Kölsch.

Intrarea este liberă.
Conferințele se desfășoară în limba engleză.