Print Friendly, PDF & Email

FRAGMENTE CRITICE
Eugen SIMION: Note asupra avangardei româneşti Marks about the Romanian avantgarde

A GÂNDI EUROPA
Marius SALA: La formation de l’homme européen par rapport à la langue roumaine The formation of the European man in relation to the Romanian language

CRONICI LITERARE
Constantin COROIU: Mircea Eliade, linii la portretul unui erou intelectual Mircea Eliade, the portrait of an intellectual hero
Dumitru MICU: Recuperarea eului Recovery of the ego

AVANGARDA
Serge FAUCHEREAU: Céline Arnauld Céline Arnauld
Petre RĂILEANU: Prezenţe româneşti la Cabaret Voltaire Les roumains de Cabaret Voltaire
Paul CERNAT: „Insurecţia de la Zürich”. O perspectivă politică “The insurrection from Zürich”. A political perspective
Pavel ŞUŞARĂ: Constantin Brâncuşi sau despre sculptura fără istorie Constantin Brancusi or about the sculpture without history
Ioana VASILOIU: Avangada literară în arhivele MNLR The avanguard literary in archives MNLR

COMENTARII
Caius Traian DRAGOMIR: Adevăruri care nu se spun The truths never said
Vasile BARDAN: Transmodernism şi poezie Transmodernism and poetry
Viorella MANOLACHE: Maurice Florence despre Michel Foucault. „Noi… Michel Foucault” Maurice Florence about Michel Foucault. “We… Michel Foucault”

Descarcă revista în format PDF