Cosmin Borza despre volumul lui Radu Vancu Elegie pentru uman…

Revista Cultura

Nr. 5, seria III, 10.11.2016

Radu vancu | Elegie pentru uman.
O critică a modernității poetice
de la Pound la Cărtărescu

Editura Humanitas

| Despre |
| Radu vancu | Cosmin Borza

| cronica | |

O teorie a principalului (literaturii) | Cosmin Borza | în Revista Cultura, Nr. 5, seria III, 10.11.2016
Cosmin Borza | „Elegia pentru uman” este nici mai mult, nici mai puțin decât o „încercare de salvare a imaginii omului”, adică – în termeni nu neapărat mai preciși, ci cu funcție mai contextuală – „o meditație melancolică privind evacuarea omului în modernitate, cât și posibilitatea restaurării umanului după ce modernitatea s-a încheiat”.
Cosmin Borza despre volumul lui Radu Vancu Elegie pentru uman… | | Citește mai departe | Cuvinte cheie: | | |
| Alte recomandări din presa culturală
|