Scenarii ale iubirii în romanele lui Augustin Buzura

Cultura

12 / 2016

Augustin Buzura |

Alte articole despre :
| Augustin Buzura | Angela Martin

| analiza | literatura |

B-Critic vă recomandă:
Iubirea – cunoscută şi necunoscută | Angela Martin | în Cultura, 12 / 2016
Revista „Cultura” continuă seria dosarelor despre proza lui Augustin Buzura cu o analiză a scenariilor iubirii din romanele sale, adică tocmai problematica neglijată de critica literară.
Angela Martin | La Buzura, iubirea nu are în ea nimic spectaculos: e tulbure, întotdeauna nesigură, ştearsă, provizorie, nefericită, căznită ca viaţa. Chiar dacă pe moment satisfăcătoare, nu este aproape niciodată mulţumitoare. De altfel, oamenii lui nu ştiu ce este fericirea şi nici nu sunt convinşi că le stă în putere să aspire la ea. Licăririle de conştiinţă se aprind și se sting dureros: într-o societate opresivă, precum cea comunistă, trăiesc şi iubesc cu frică şi pe furiş, maxima lor reuşită fiind în ultimă instanţă zilnica „târâre”. Deruta, inconfortul, efortul la care îi obligă, fie şi cel mai scurt moment de regăsire de sine, le produce angoasă, îi slăbeşte de puteri sufleteşti şi trupeşti, îi face inapţi atât pentru visare, cât şi pentru mobilizare şi acţiune. Iubirea, asemenea vieţii, cu cât îi răneşte mai adânc, cu atât rămâne pentru ei mai neînţeleasă și atrăgătoare. Carenţa afectivă – boală cronică de care suferă deopotrivă fizic şi psihic – îi silește aproape pe toţi să caute cu obstinaţie iubirea ca pe o soluție salvatoare. Oriunde, până și într-un mediu sordid, oricând şi cu orice preţ, din tinereţe şi până în pragul morţii.
Scenarii ale iubirii în romanele lui Augustin Buzura | | Citește mai departe |

paginile 11-16

Print Friendly, PDF & Email
Cuvinte cheie: | | | | |
| Alte recomandări din presa culturală
|