Licitația colecției Manu - 29 septembrie


Desfacerea colecției Manu în licitația din 29 septembrie, la casa Artmark, permite colecționarilor de artă achiziția unor lucrări de patrimoniu, unele clasate în secțiunea Tezaur. Valoarea lucrărilor este dată și de faptul că unele dintre ele se numără printre cele mai vechi picturi laice realizate în România.

Între lucrările ce fac sumarul licitației se află un portret al domnitorului Nicolae Mavrocordat, realizat de Grigore Popovici Zugravul la sfârșitul secolului 18. Alți promotori ai picturii laice în România, Anton Chladek și Mihail Töpler, sunt prezenți în licitație, alături de pictori din primul val al școlii românești, Theodor Aman și C.D. Rosenthal.

Theodor Aman, ”Alexandru Manu” (cca. 1860)

Estimare: 25-35.000 de euro

După 1949 lucrarea s-a aflat în colecția Muzeului de Artă al R.S.R.

Constantin Daniel Rosenthal, ”Vorniceasa Anica Manu și fiul ei”

Estimare: 10-16.000 de euro

Anton Chladek, ”Alexandrina G. Manu” (1835 - 1916)

Estimare: 10-16.000 de euro

Grigore Popovici Zugravul, ”Domnitorul Nicolae Mavrogheni” (cca. 1790)

Estimare: 6-9.000 de euro

După 1949 lucrarea s-a aflat în colecția Muzeului de Artă al R.S.R.