Print Friendly, PDF & Email

martie 2013

Semnătura avangardistului Marcel Iancu a demonstrat că poate să obţină un preţ de 5.000 de euro, chiar şi în condiţiile în care lipseşte de pe tablou. Nesemnată, lucrarea în ulei „Natură moartă” a fost vândută în februarie la Bucureşti, la casa Alis, însoţită de un document atestat de fiica artistului. Creditat cu un randament mediu anual de peste 32% şi un preţ mediu pe lucrare de peste 7.000 de euro şi beneficiind de o bună notorietate în Franţa şi Israel (22.389 de euro, în ianuarie, pentru uleiul „Women in Gray” şi 2.000 de euro pentru o acuarelă, în februarie), Iancu rămâne încă un experiment în derulare pentru piaţa de la Bucureşti: de la doar două lucrări vândute în 2009, la performanţa a zece adjudecări în 2012. În ceea ce priveşte tehnicile şi preţurile, preferinţele cumpărătorilor sunt şi aici în curs de testare. O demonstrează participările la licitaţiile din luna martie. Două tablouri în ulei pe carton propuse la 5.500, respectiv, 7.500 de euro – amândouă adjudecate la preţul de pornire. Alte cinci loturi aparţinând artistului, reprezentate de tehnici mixte (predominat tuş şi acuarelă) cu estimări de preţ cuprinse între 1.200 şi 2.600 de euro – niciun cumpărător interesat.

Carmen Corbu

Natura moarta
Natura moarta