Un articol de Gabriela Robeci

Seria de lucrări cumulate în 2016 în expunerea „Lumină în lumină” a lui Silviu Oravitzan mi-a permis să observ o artă cu trimiteri la rememorarea senzațiilor, creată printr-o varietate de tehnici, dar constantă în abordarea tematică. Anumite simboluri sunt utilizate în mod repetitiv, într-o dispunere compozițională estetică. Practic cercul, pătratul, crucea, alături de pătratul și crucea răsucite, dinamizate astfel, sunt semnele alese de autor pentru a-și transpune în vizual concepția mentalității sale cognitiv-spirituale.

Geometria utilizată nu este specifică unei regiuni geografice și nu face trimiteri la o credință specifică, ci este inspirată din sursele culturilor arhaice, nedeterminate într-un timp și spațiu precis, înscriindu-se unei spiritualități universale. Se poate spune că aceste motive, regăsite în toate marile civilizații și culturi, concentrează vibrația spirituală resimțită de fiecare individ în modul său particular și expusă vizual prin prisma artistului. În cazul de față, artistul alege arta bizantin-ortodoxă ca mijloc de reprezentare a introspecției sale, însă spiritualitatea este una universală.

Faptul că sursa primară de inspirație nu poate fi localizată în timp și spațiu, îmi permite să îi atribui valoarea de artă-centru, în condițiile în care o entitate divină reprezintă centrul de la care artistul resimte spiritualitatea și pe care o transmite mai departe prin creația sa. Artistul este văzut ca o lentilă, ce transmite lumina spirituală a centrului sfânt. Publicul, admirator al creației, se poate bucura de rezultatul amplificator al operelor, reușind să reintre în contact cu sacrul și să simtă vibrația luminii spirituale. Un artist se poate plasa mai aproape sau departe de acest punct central, astfel generând lucrări cu referință spirituală sau nu.

Lucrările lui Silviu Oravitzan prezintă o abordare artistică diferită, ce apelează la nașterea unor trăiri spirituale. Lucrările copleșesc prin cromatică, lumină, textură și prin alternanța dimensiunilor care, alături de mesajul sacrului, lasă amprenta unei senzații spirituale, mai presus de simpla percepție vizuală.

Proiect editorial apărut cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.