Mircea Valeriu Deaca, „O bucătărie ca-n filme”

„Spectatorul recunoaște un film est european și, în particular, românesc în urma apariției pe ecran a acestei „arene” de desfășurare narative și dramatice. Acest spațiu are valoare de simptom al unui mod de viață și unei mentalități specifice și, pe de altă parte, permite manifestarea unei drame afective ascunse vederii societății. Este, din această perspectivă, locul unde spectatorul poate avea acces la afectele și reacțiile ascunse ale personajelor, dar și la un model de jucărie al societății românești aflate în tranziție”

 

Mircea Valeriu Deaca,
O bucătărie ca-n filme. Scenotopul bucătăriei în Noul Cinema Românesc

Editura Mega, Cluj-Napoca, 
2017

Mircea Valeriu Deaca este critic de film și predă teoria și analiza filmului, precum și istorie de cinema la Facultatea de Litere din București. Și-a susținut doctoratul în studii de film și audiovizual la Paris 3 – Sorbonne nouvelle, Institutul de cercetări de cinema și audiovizual (IRCAV). Scrie articole și studii de film din 1983 și în 2015 a obținut diploma de abilitare în domeniul studiilor culturale. 

 

 

Analizînd filmul românesc post-comunist, Mircea Valeriu Deaca introduce un nou termen: scenotopul bucătăriei. Ultimul său volum, „O bucătărie ca-n filme”, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017, are ca obiect de analiză scenele de interior filmate în decorul bucătăriei în filme românești de după 1990. La prima vedere „bucătăria” este un spațiu diagnostic pentru condiția socială a personajelor și o cauțiune a realismului filmului.

„Am pornit investigația de la constatarea, intuitivă, că un decor specific este o marcă a unui tip de lume ficțională și a genului cinematografic. Astfel filmul western este recunoscut de spectator pentru faptul că decorurile de genul peisajelor naturale ale vestului american, barul tipic sau strada principală apar pe ecran. Filmul de science fiction include elemente tipice de categorizare ca nava cosmică, decorul de fundal interstelar or costumele futuriste. O trăsătură distinctivă a filmelor românești post 1990 este dată de desfășurarea dramei și a conflictului personajelor în decorul unui spațiu tipic și ușor de manipulat cinematografic: bucătăria de bloc ce evocă spațiul urban pauper post-comunist.

Alte cărți semnate de Mircea Valeriu Deaca:

 „Carnavalul și filmul lui Federico Fellini” (2009),
„Camera secundă” (2011),
„Cinematograful postfilmic” (2013),
„Anatomia filmului” (2013)
„Investigații în analiza cognitivă de film” (2015).
„Image”s (2014) - coordonator