Vârstele vieții - de la leagăn la mormânt în iconografia sec. 18-19

O conferință de Cristina Bogdan

„Între leagăn și mormânt. Vârstele vieții reflectate în iconografie. Secvențe românești și bulgărești (sec. 18-19)”

O temă vanitas, pictată în pridvorul bisericilor din România, Bulgaria, Grecia, Rusia, „Roata vieții” reamintea credincioșilor implacabila apropiere de moarte și necesitatea moderației și a bunei măsuri. Apropiată de teme occidentale, precum roata Fortunei / roata norocului sau scara vieții, chiar și de motivul dansurilor macabre, Roata vieții este un simbol cu multiple semnificații și rădăcini, a cărui geneză se află într-un sistem de credințe precreștine, perpetuate sau regăsite de tradiția creștinismului oriental. Bogata iconografie culeasă de Cristina Bogdan arată că Roata vieții depășea stadiul lamentațiilor despre deșertăciunea vieții și devenea o scară exterioară a unui îndreptar moral în care erau precizate caracteristici și imperative pentru fiecare vârstă, legând ritmul și timpul individual de ritmul și timpul cosmic, normând viața comunitară și punând la un loc, într-o semnificație comună, etica laică și pe cea sacră. Rămânând deschisă discuției forma însăși a roții, care poate induce ipoteza unei origini în practici religioase ce presupuneau metempsihoza, renașterea sufletelor, ea poate fi văzută și doar ca o alegorie ce vorbește despre omul social, nu despre un individ, a cărui viață trece prin etape cu caracteristici distincte, respectând un ciclu al vieții care determină viața individului. 

Proiect editorial apărut cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.