Print Friendly, PDF & Email

Articolul analizează de ce Traian este foarte puțin prezent în folclorul occidental, în comparație cu cel românesc, principalul argument fiind că în romanitatea apuseană rolul de fondator mitologic a fost preluat, mai târziu, de Carol cel Mare. Notează apoi legendele care circulau despre Traian încă din antichitatea romană, continuând apoi cu analiza detaliată a opt teme folclorice legate de vechiul împărat: 1. Cucerirea Daciei de către romani; 2. Sinuciderea lui Decebal; 3. Bogățiile lui Decebal; 4. Cerul și pământul păstrează amintirea împăratului Traian; 5. Traian agricultor; 6. Traian este arhitect al unei țări în curs de modernizare; 7. Traian, personaj mitic; 8. Traian – îndrăgostitul.
Ca întotdeauna în cazul folclorului și mitologiei, lucrurile nu sunt univoce, aceleași legende fiind atribuite mai multor personaje. Din acest punct de vedere, articolul lui Ion Taloș nu epuizează tematica și corelațiile posibile. În cazul monedelor romane cu un portret imperial pe avers și o temă agricolă pe revers, exista o lungă tradiție a unor asemenea emisiuni monetare, încă de pe vremea Republicii, continuată în perioada imperială (vezi foto: monedă din timpul împăratului August, cu zeul Apolo pe avers și împăratul plugar pe revers). Plugul mai poate fi găsit și pe monezi emise în coloniile grecești din Sicilia secolului 3 înainte de Hristos, în zona celtică și în cea iberică.