alt-concurs-2016A IV-a ediţie ALT, Concurs Naţional de Coregrafie, un proiect dedicat coregrafilor, dansatorilor și spectatorilor din România, va avea loc la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, pe 15 octombrie. Evenimentul cuprinde atât competiția oficială, cât şi ateliere de formare profesională cu coregrafi de renume internațional, spectacole de coregrafie contemporană invitate din Spania și SUA, ateliere teoretice, gala de decernare a premiilor şi un eveniment de networking pentru public și artiști.

Competiţia oficială cuprinde spectacolul Mahākālī („Marea Kālī”), coregrafie Agata Denisa Marinescu, inspirat din mitul zeiţei Kālī, zeiţa morţii şi a întunericului, dar şi a timpului, a fecundităţii şi a distrugerii în mitologia indiană. Kālī este mama zeilor, forţa dorinţei, a acţiunii, a cunoaşterii. Ea reprezintă viitorul, destinul şi puterea morţii, dar și sensurile vieții. Al doilea spectacol, Psychotic Escape, coregrafia Alina Radu, pornește de la elementele cheie care definesc comportamentul de tip psihotic: halucinațiile, schimbările în structura de personalitate, convingerile iluzorii de factură paranoidă. Demersul coregrafic este unul introspectiv, fiind o manifestare fizică a pătrunderii de tip psihologic în mintea unui om pe care l-am numi nebun, dar care poartă masca acestei aparențe și al cărui univers lăuntric se manifestă ca un labirint construit sub forma unui mecanism de apărare.

Un alt performance din competiție este conversație (coregrafă şi interpretă Bianca Oichea) care cercetează corespondența dintre limbajul nonverbal (mișcarea) și cel auditiv (sunetul). O simplă mișcare generează sunet. Acesta este redat cu ajutorul unui algoritm de compoziție muzicală bazat pe hazard și prin utilizarea unui senzor de vibrație care transformă solul într-un instrument muzical. Corpul performerului devine acustic, iar performerul dobândește astfel un nou statut cu dublu rol în exprimare: el este în același timp creator vizual, dar și creator sonor.

Competiția va continua cu Azi, coregrafie Daniel Alexandru Dragomir, o reflecție asupra prezentului manifestat în gândire, acțiune, reacție, privire. Azi este un demers în mișcare prin care emoțiile sunt aduse la suprafață și ajung să vorbească despre puterea pe care o au frica, iubirea sau curajul. Toate aceste forțe care sălășluiesc în suflet aduc omul în pragul luării unei decizii manifestate într-un punct de criză, de alienare. Decizia se instituie ca o eroare a unui mecanism, a unui sistem ce ne conține pe toți. Suntem rotițe într-un angrenaj care este, în ultimă instanță, comunitatea care nu ar putea exista în absența noastră.

No. 10 Self (coregrafie și interpretare Elena Copuzeanu), are forma unei călătorii realizate prin intermediul unor experiențe și evenimente. Pentru orice drum există un punct de start și o destinație finală, iar între acești doi poli se manifestă întotdeauna o formă de metamorfoză. Autoarea se deplasează în spațiul scenei pe un traseu coregrafiat minimal, traversează o serie de „evenimente corporale” între punctele A și B și propune incursiuni în spații interioare și exterioare, dezvăluind ce se află în spatele mișcărilor: un flow de gânduri, emoții, stări.

Emptiness: connecting people (coregrafia Ema Constantin) pleacă de la o interogație fundamentală: cum ar arăta o lume construită pe absența relațiilor interpersonale, o lume a individualităților care nu cunosc vreo formă de conexiune autentică? Singurătatea absolută, opțiunea pentru o viață departe de omenire, refugiul într-o realitate artificială sunt aspecte care pun în mișcare mecanismele spectacolului. 

Use me, use me, abuse me! (coregrafia Mariana Gavriciuc) este o introspecție în lumea instinctelor, a pornirilor sadice ascunse în natura umană, a lipsei de rațiune care scoate la lumină cruzimea pe care oamenii o neagă sau refuză să o arate. Albul, caracteristică majoră a toposului, este o paradigmă a spectacolului, fiind o marcă a pendulării indivizilor între agresivitate și victimizare. Se creează astfel un spațiu voit ambiguu care poate sugera în egală măsură ideea de puritate, de pace, curățenie, sensibilitate și adăpostire, dar și de sterilitate, absența naturalului, prezența morții sau sentimentul orbirii. 

Constelația unui vis (coregrafie și interpretare Momo Sanno) activează corpul în mișcare al dansatorului prin întrebări care se preschimbă în mișcare: „Pierdut printre stele sau creatorul propriului drum? Există pe acest drum o singură direcție sau poate fi experimentată libertatea drumurilor fără sfârșit? Sunt dansator Dervish sau explorator al vieții?... Sunt creator sau observator?... Prizonier al „deja-știutului” sau aventurier către „neștiut”?... Scafandru la adâncime, sau înotător galactic? Fără frică sau nebun?... Esența dansului conduce spre cea mai importantă dintre întrebări: „Ce alegi să fii?”.

În Essence (coregrafia Vanda Ștefănescu), tema centrală este fericirea. Orice finalitate și-ar propune omul, orice drum ar alege să urmeze, orice țeluri și-ar stabili pentru existență, obiectivul principal al vieții sale rămâne fericirea, singurul scop, unica rațiunea de a exista a ființei umane. Spectacolul este o coregrafiere a căutării fericirii, o materializare scenică a întrebărilor despre locurile unde căutăm și găsim ținta supremă a vieții noastre.

Din juriul ALT, Concurs Naţional de Coregrafie, fac parte coregrafa şi performera spaniolă Eva Martz, jurnalista şi consultanta de PR Cristina Bazavan, coregrafa, profesoara de yoga şi performera americană Maureen Momo Freehill şi coregraful şi art director-ul bulgar Jivko Jeliazkov.

ALT, Concurs Național de Coregrafie, este un proiect cultural produs de Asociaţia Secția de Coregrafie şi finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, ARCUB prin programul Bucureşti In-Vizibil și AC/E Accion Cultural Española.