Ramon Llull

Cartea minunilor

Traducere de Jana Balacciu Matei
Cuvânt-înainte: Joan
 Santanach Suñol
Editura Meronia, 2016

Anul acesta se împlinesc 700 de ani de la moartea lui Ramon Llull, mai cunoscut cu numele său latinizat, Raimundus Lullus (c. 1232 – 1316), gânditor catalan de o mare originalitate, originar din Insula Mallorca (Baleare). De la vârsta de 30 de ani, în urma unei profunde experiențe spirituale, s-a consacrat găsirii celor mai bune căi de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu printre „necredincioși” (evrei, musulmani) și de a întări credința creștinilor. Dialogul, bazat pe argumente raționale, și nu pe auctoritates, a fost soluția propusă de el, exprimată în cele mai diverse tipuri de texte, în cele peste 260 de lucrări din diferite domenii – logică, filosofie, teologie, științe, literatură -, a căror circulație europeană a depășit cu mult hotarele lumii medievale.

Editura Meronia, care a introdus în cultura română, în colecția sa „Biblioteca de Cultură Catalană”, primele trei traduceri din opera lui Llull (Cartea păgânului și a celor trei înțelepți, BlaquernaCartea contemplării lui Dumnezeu), a publicat în acest an omagial un nou titlu: Cartea minunilor.

Un homo viator, un peregrin medieval aparte, Felix, personajul acestei cărți, își trăiește viața străbătând lumea spre a se „minuna”, spre a (se) întreba de ce, cum, pentru ce există în lume atâtea minuni. Minuni nu în sensul de miracole, ci de fapte surprinzătoare, care vorbesc mai mult despre dezordinea lumii, despre îndepărtarea omului de cauza și scopul creației.

Aparte vor fi și explicațiile primite de la înțelepții întâlniți: prin pilde, ca să înțeleagă concret rațiunile divine ale lumii și, înțelegându-le, să și le amintească și să le iubească. Și să le împărtășească celorlalți, misiune pe care o va prelua, mereu și mereu, un nou Felix, care se întreabă și ne învață să ne întrebăm. Cum o face și astăzi, la 700 de ani după moarte, gânditorul și scriitorul catalan Ramon Llull (Raimundus Lullus), neobosit și mereu viu homo viator.