Editura RAO a încheiat în acest an publicarea romanelor din seria de autor Augustin Buzura, în ediții definitive. Seria a început în 2013 și a cuprins publicarea a câte două volume pe an, cu un bogat aparat critic semnat de autori ca: Ion Simuţ, Sorina Sorescu, Mircea Iorgulescu, Mircea Martin, Bianca Burţa-Cernat, Paul Cernat, Alex Goldiş, Valentin Protopopescu.

2016

Orgolii – Prefață de Alex Goldiș, „«Obsedantul deceniu» la puterea simbolicului”
Raport asupra singurătății - Prefață de Valentin Protopopescu, „O carte despre autenticitate și adevăr”. Postfață de Angela Martin, „Opera – «un univers total»”

2015

Fețele tăcerii – Prefață de Bianca Burța-Cernat, „Romanul conștiinței revoltate”
Vocile nopții – Prefață de Paul Cernat, „Romanul existențialist al proletariatului”

2014

Refugii – Prefață de Mircea Iorgulescu, „Romanul ca un manifest incendiar”
Drumul cenușii – Prefață de Mircea Martin, „Augustin Buzura și forța romanului nonfictiv”

2013

Recviem pentru nebuni și bestii – Prefață de Ion Simuț, „Romanul ieșirii din totalitarism”
Absenții – Prefață de Sorina Sorescu, „Recitind Absenții”

Coordonarea seriei romanelor lui Augustin Buzura, ediții definitive, a fost asigurată de Angela Martin.

Referințe critice

Valentin Protopopescu în „Cultura”, nr 3 / 2016

Romancier de forţă, unul dintre vârfurile generaţiei şaizeciste, cu o operă „puternică” (E. Simion), Augustin Buzura nu a suferit niciodată de grafomanie. El scrie rar roman, aşezând mereu ani buni între editări, semn că-şi elaborează răbdător şi metodic construcţiile narative mai ample, preferând să revină şi să şlefuiască cu migală textul, atenuând sau subliniind tuşe ori nuanţe, această nobilă obsesie atingând nu rareori precizia infinitezimală a unei acuarele japoneze.