POEZIE ŞI ŞTIINŢĂ
O antologie de autori contemporani din România
Ediţie bilingvă. Selecţie şi ediție de Grete Tartler și Peter Forbes

POETRY AND SCIENCE
An Anthology of Contemporary Authors from Romania
Bilingual Edition. Selected and Edited by Grete Tartler, Peter Forbes

Editura Vremea, 2016

Antologia, o premieră în România, propune prezentarea câtorva autori fascinați de interdisciplinaritate și de explorarea lirismului cu instrumentele cunoașterii. Poezie despre știință și viață, știință și artă, știință și Dumnezeu. După Eminescu, Ion Barbu și alți clasici români inspirați de științe, generațiile ultimelor decenii au preluat – ca parte curentă dintr-o nouă realitate – vocabularul științific, aventurându-se în dezvoltări venind mai ales dinspre fizică (relativitate, cuante) și bioștiințe (descoperiri genetice), dinspre cibernetică, tehnici computeristice, climatologie, ecologie, termodinamică etc.

Printre scriitorii selectați se află și oameni de știință profesioniști precum Solomon Marcus, Zigmund Tauberg, Riri Sylvia Manor, Maria Mănucă, Ion Borșa, Ana Trestieni, Basarab Nicolescu. Subiectele celor incluși în antologie sunt fie legate de informația științifică, cu titluri ca atare, fie doar sugerând un nucleu interdisciplinar. Poemele au în vocabular atât elemente din antica filozofie a științei, cât și termeni dintre cei mai recenți. Calea spre sfere cosmice, dar și spre lumi interioare, explorarea acestor lumi fie prin știință atomică, fie prin microscoape sau tehnici medicale, deschide uși spre mister și imaginație. Sunt poeți care cred că alchimia, analogia între macro- și microcosmos, natură și spirit, haos și creație, magie și experiență, trecut și viitor, paralele botanice/ biologice, dar și alte științe precum geologia sau istoria, încearcă să vindece individul de „boala lumii”.

Complexitatea cărții e dată de voci grave, dar și de un mod ironic-jucăuș de a explora științele. Cibernetica și cyborgii, ca parte a comunicării între organismul viu și mașină, îi atrag pe mulți datorită multiplelor câmpuri de observație (neurofiziologie, filozofie, matematică, informatica etc.). Văzând creierul ca pe un programator logic, universul ca pe un „limbaj al minții”, suntem ademeniți cu „veșnica viață virtuală”, holistica și cibernetica fiind la un pas de sacru.

De toate acestea – și multe alte interferențe – se lasă inspirați Ana Blandiana, Vasile Baghiu, Florin Bican, Ioan Borșa, Hanna Bota, Eugen Bunaru, Magda Cârneci, Daniela Crăsnaru, Lucia Cuciureanu, Simona-Grazia Dima, Mircea Dinescu, Dinu Flămând, Vasile Gogea, Ioana Ieronim, Letiția Ilea, Gheorghe Izbășescu, Eliza Macadan, Riri Sylvia Manor, Maria Mănucă, Ion Maria,  Solomon Marcus, Rodica Marian, Ion Mircea, Sever Negrescu, Basarab Nicolescu, Corneliu Ostahie, Maria Pal, Ion Pop, Adrian Popescu, Nicolae Silade, Elena Ștefoi, Liviu Ioan Stoiciu, Grete Tartler, Zigmund Tauberg, Ana Trestieni.

Sub ochiul cunoscutului poet britanic Peter Forbes, deopotrivă universitar și autor de cărți despre știință (a fost aproape două decenii și editorul revistei Poetry Review), poemele sunt traduse atât de câțiva tineri talentați care debutează în acest volum, precum Ana Dumitrache, Ioana-Alexandra Dumitrescu, Andrei-Dorian Gheorghe, Sorana Mănucă, Miruna Voican, dar și de experți ai echivalențelor, precum Fleur Adcock, Veronica Armașu, Florin Bican, Alina Sergiu Celac, Dorina Cioplea, Alina Cârâc, Daniela Crăsnaru, Simona-Grazia Dima, Olga Dunca, Peter Forbes, Antuza Genescu, Ela Iakab, Felicia Ienculescu-Popovici, Marius Ienculescu-Popovici, Ioana Ieronim, Simona Ionescu, Fritz Leah, Adriana Minculescu, John Morton, Mihaela Mudure, Silvia Nechifor, Tiberiu Paskuy, Martin Potter, Adam J. Sorkin, Edgar Şelaru, Cristina Tătaru, Grete Tartler, Miruna Voican.

Lectura, utilă mai ales liceenilor și studenților, vorbește nu numai pasionaților de literatură – atât din spațiul românesc, cât și din cel anglofon −, ci și acelui larg public preocupat de impactul științelor asupra vieții spirituale.