1430-1970.

În apropiere de Cazane, pe Dunăre, nu departe de Orșova, insula Ada-Kaleh a fost locul în care s-a construit o veche fortificație medievală, atestată de teutoni înainte ca otomanii să ajungă în regiune. În timp, însă, dat fiind rolul militar foarte important al fortului din Ada-Kaleh, insula a ajuns să fie locuită de un grup etnic compact turc, iar în anii 1930, după ce insula a intrat în componența României (în 1923), Ada-Kaleh era orașul din România care conserva cel mai bine specificul și savoarea Orientului. În 1970, deschiderea Porților de Fier și formarea lacului de acumulare au dus la inundarea completă a insulei, care astăzi este o umbră pe hartă. Parte dintre construcțiile de la Ada-Kaleh au fost demontate în vederea unei ulterioare reconstrucții în aval de baraj, pe Insula Șimian, în vecinătatea municipiului Drobeta. Locuitorii insulei s-a răspândit, parte în Dobrogea, parte în restul Ro, parte în Turcia.

Foto-Kaleh.

Expoziția interactivă „FotoKaleh. Patrimoniul uitat din fotografii“, incluzând fotografii și cărți poștale cu și despre Insula dispărută Ada-Kaleh, recompuse tehnologic și relaționate secvențial, este prezentată în mediul online de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul, la 50 de ani de când insula a fost acoperită de apele Dunării. Implementat în anul 2019, de Direcția de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural din Drobeta-Turnu Severin, cu sprijinul AFCN și al Primăriei Drobeta-Turnu Severin, proiectul „FotoKaleh. Patrimoniul uitat din fotografii” a constat în reamenajarea unui spațiu din Castelul Artelor (Castelul de Apă) cu o expoziție interactivă ce combină tehnologiile multimedia de reconstituire a uliței principale din insula dispărută, de procesare și reconstituire tehnologică și organică a unor mirosuri specifice insulei și bazarului turcesc, combinate cu elemente de decor proiectate de reputatul studio de arhitectură Zeppelin. O parte din cele 1200 de fotografii cu viața insularilor, primite, printr-o donație, în anul 2018, au fost folosite într-un mod creativ în cadrul expoziției, persoanele din imagini putând fi văzute „în mișcare“, grație unei aplicații QR Code Reader. A fost astfel reprodusă vizual, olfactiv și auditiv, în Castelul Artelor din Drobeta-Turnu Severin, ulița principală a insulei Ada-Kaleh, locul unde se aflau Bazarul și Geamia. Expoziția a fost realizată după un concept al arhitectului Constantin Goagea, inițiatorul platformei de comunicare și acțiune „Zeppelin”, interesat de impactul noilor tehnologii și de schimbările pe care acestea le aduc în artă și în proiecte culturale.

Patrimoniul vizual.

În cele cinci decenii de la dispariție, insula Ada-Kaleh a făcut constant, obiectul unor reconstrucții vizuale și documentare, îndeosebi după căderea comunismului. Anterior, regimul ezitase în a-și asuma decizia de a inunda insula și, pe de altă parte, era extrem de rezervat în a autoriza materiale despre minoritățile etnice. Dar, între timp, au fost regăsite mii de fotografii și, alături de cele câteva fragmente de film de epocă, inclusiv film artistic, acestea stau la baza unui patrimoniu vizual din care a rezultat zeci de filme documentare și reportaje, românești sau internaționale.