Piețele antichității, un traseu istoric

Un articol de Cătălin D. Constantin

Agora ateniană. Foto: Cătălin D. Constantin

Addenda la volumul „Orașe în rezumat. Piețe europene și istoriile lor”, București, 2017, Peter Pan ART și Editura Universitară „Ion Mincu”

Parte a proiectului editorial și expozițional www.pietedineuropa.eu/www.intothesquare.org

 

Când, cum și unde au apărut primele piețe din lume? O istorie a piețelor care să unească printr-un fir roșu epoci diferite e mai degrabă posibilă în lumea occidentală, decât pentru întreaga civilizație omenească. În mod tradițional, s-a socotit că piața e o caracteristică a orașului, dar au existat dintotdeauna sate cu piață. Piețe există astăzi pe toate continentele, și, chiar dacă la originea tuturor piețelor este, cum îndeobște afirmă enciclopediile, agora grecească, cu siguranță, piețelor din lumea largă li s-au suprapus elemente ale culturilor locale – încât vorbim mai degrabă de o geneză multiplă, decât de o origine unică.

Cea mai veche piață urbană

Când și cum au apărut orașele? Multă vreme, cea mai largă circulație a avut teoria difuzionistă. Potrivit acestei teorii, orașele ar fi apărut prima dată în Mesopotamia în mileniul al IV-lea a. Chr. De aici s-ar fi răspândit către Valea Indusului și China și, spre vest, către Grecia (vezi Kostof 1991: p. 29).
Nu e clar nici astăzi ce înțelegem prin oraș și, prin urmare, cu atât mai puțin clar, ce am putea înțelege prin oraș când vine vorba de civilizații foarte vechi. Oraș înseamnă lucruri diferite de la o cultură la alta, și, chiar în spații vecine, orașul capătă definiții diferite. În România, de exemplu, principalul criteriu prevăzut de lege ca o localitate să fie socotită oraș e dimensiunea populației. O așezare poate deveni oraș dacă trece de 5000 de locuitori, 75 % dintre aceștia nemaiavând ca ocupație de bază agricultura. După aceste două criterii urmează altele ce țin cont de calitatea vieții, dar, potrivit legii din 2011, ele sunt mai curând secundare și facultative. În Ungaria, cultură vecină, din a cărei limbă româna a preluat cuvântul prin care denumește orașul, criteriile sunt de cu totul altă natură. O localitate e declarată oraș dacă are liceu și rețea de canalizare completă, indiferent de mărimea populației, astfel că așezări de numai 2000 de locuitori figurează pe lista orașelor. 2008, anul când eu am început cercetarea mea despre piețe, a fost socotit de UNESCO anul în care, pentru prima dată în istoria omenirii, populația urbană a egalat-o pe cea rurală. Desigur, nu s-a ținut cont de definițiile, atât de neuniforme, care separă atât de diferit urbanul de rural în lumea largă. Oricum, întorcându-mă la culturile vechi, arheologii nu ezită să socotească orașe o serie de așezări mult anterioare celor din Mesopotamia, situate tot în Asia și datând, toate, din perioada neoliticului – Jericho, Çatal Hüyük, Kirokitia sunt câteva exemple. Dintr-o perioadă apropiată face parte marele sit neolitic din Transilvania, de lângă Cristian, ieșit la iveală în 2012, așezare a unor populații sosite dinspre Anatolia. Arheologii nu au ezitat a-l cataloga oraș, ținând seama de dimensiuni și de faptul că aici au fost dezgropate cea mai veche mască din lume și un vas de lut pictat cu ceea ce analizele de laborator au dovedit a fi cea mai veche vopsea din istoria omenirii. Cel puțin 1500 de ani separă aceste orașe neolitice de primele așezări urbane dintre Tigru și Eufrat, care apar, probabil, în jurul anului 3500 a.Chr. Pe Valea Nilului superior, urbanizarea apare mai târziu, pe la anul 3000 a.Chr. După încă un mileniu apar brusc în istorie orașele mari din Valea Indusului, Harappa și Mohenjo Daro, pentru a dispărea, la fel de brusc, câteva sute de ani mai târziu. De la moartea acestor orașe până la noi forme urbane în zona Indiei, după invazia ariană, trece altă mie de ani. Cele mai vechi orașe din China sunt datate cam în aceeași epocă în zona Fluviului Galben: Yin și Shang (vezi Kostof 1991: pp. 30–32).
Între aceste forme de locuire socotite de istorici și arheologi orașe nu există continuitate. Orașele se nasc independent și discontinuu unele de altele pe suprafața globului pământesc. Scotocind ruinele acestor orașe, arheologii nu au găsit dovezi ale existenței pieței publice. Piața publică nu este o formă urbanistică prezentă în toate orașele, nici în toate civilizațiile sau culturile. Chiar când orașul civilizațiilor vechi își așeza harta pe pământ potrivit unui caroiaj, el nu includea spații deschise pe care le-am putea socoti piață publică. Primele piețe despre care vorbește literatura de specialitate aparțin culturii egeene.
Arhitectul Paul Zucker, autorul singurului tratat amplu dedicat istoriei piețelor, scrie că piața ca formă arhitecturală apare prima dată în Grecia și numai după anul 500 a.Chr. Explicația, socotește el, e sociologică. Numai într-o civilizație în care individul anonim capătă statutul de cetățean și în care democrația cunoaște un anume nivel de dezvoltare, un loc de întâlnire oarecare al membrilor comunității poate deveni piață publică. Acest fenomen sociologic este dublat în mod necesar de o dezvoltare a conștiinței estetice. Doar o cultură care își dezvoltă un simț arhitectural al spațiului poate construi o piață (vezi Zucker 1959: p. 19).
Câteva exemple istorice ferme contrazic această teorie a nașterii pieței. Arheologul Robert Scranton, istoricii Frederick Hiorns și R.H. Wycherley au analizat cu atenție situl arheologic de la Knossos, din Creta. Harta palatului regelui Minos arată o curte centrală de aproape 2000 mp. Desigur, o curte de palat nu este o piață publică, dar, în acest caz particular, curtea nu a fost dintotdeauna o curte de palat. Arheologii au stabilit că la originea palatului lui Minos se află un oraș și că, inițial, curtea era o piață închisă, flancată de clădiri cu înălțimi diferite. Într-o perioadă mai târzie a civilizației minoice, acest oraș a fost transformat într-un singur complex arhitectural folosit ca palat regal și sediu al ceea ce am putea numi guvernământul așezării. În felul acesta, piața publică a unei comunități mici a devenit curtea interioară a palatului, printr-un proces invers decât cel atestat mai târziu în Evul Mediu european. Se știe că așezarea minoică de la Knossos a cunoscut un sfârșit abrupt în preajma anului 1450 a.Chr. Folosirea curții interioare ca piață trebuie să fi fost anterioară acestui an, ceea ce înseamnă că piața, ca formă urbană, este cu cel puțin o mie de ani mai veche decât epoca socotită în genere perioada ei de naștere. (vezi British School of Archaeology, 1981, Athina, Athens Publications – Supplementary Volume No. 13)
Knossos era condus de un rege şi, cum democrația încă nu se născuse, originea pieței nu e tocmai un regim democratic.
Orașele mayașilor și cele ale incașilor, cum arată chiar Zucker, aveau piețe. Chichen Itza și Tulum, din Peninsula Yucatan, datează din secolele al V-lea și al IV-lea a.Chr. Cele două orașe precolumbiene prezintă un sistem de străzi dispuse în caroiaj în jurul unei piețe centrale (vezi Zucker 1959: pp. 138–139). Știm prea puține despre mayași și despre incași, dar, cu siguranță, nici unul dintre cele două imperii nu erau democratice.
E adevărat însă că între piața orașelor mayașe sau incașe și tradiția europeană a pieței nu există nici o legătură, cum probabil nu există nici o legătură atât de îndepărtată cu piața minoică. Agora și, apoi, forumul, în ciuda unei lungi perioade de decădere a locuirii după dispariția Imperiului Roman, pot fi puse într-o relație de continuitate istorică cu piețele contemporane. Mai multe orașe medievale se înalță pe ruinele orașelor romane, preluând ca atare forumul pe post de piață centrală, forum care, la rându-i, preluase modelul agorei miceniene.

Braun, Clément & Co. (fotograf francez activ între 1877 și 1928), Propileea Acropolei, Atena, Google Art Project

Planul orașului Milet

Planul orașului antic Milet

Agora grecească

Herodot îl citează pe regele Cyrus al Persiei, care spunea că nu se va teme niciodată de regele unor oameni care au în mijlocul orașului lor un loc gol, special pentru a se întâlni și a-și spune unul altuia minciuni, deși jură mereu că spun adevărul. Cel puțin două lucruri reies din această relatare: regele perșilor nu înțelegea democrația, dar îi asocia foarte clar pe greci cu piața. Oricum, istoria îi va dovedi curând că a greșit când i-a luat în derâdere pe greci (Peter 1968: p. 189).
Agora a fost de timpuriu centrul comercial și politic al polisului grecesc. Se va dezvolta de la o simplă lărgire a străzii principale în epoca arhaică (700–500 a.Chr.) la un spațiu deschis și planificat în orașele grecești și romane ale Antichității târzii. Rămâne tot timpul proprietatea comunității. Evoluția arhitectonică a agorei durează secole, dar spațiul în sine ajunge la o organizare artistică abia după 500 a.Chr. Pe margine, clădiri noi iau mereu locul clădirilor mai vechi, în mijloc sunt săpate fântâni, iar cu timpul, spațiul e decorat cu statui.
Agora e o piață multifuncțională, reprezintă locul oficial de întâlnire al comitetelor oficiale, celebrările religioase din timpul sărbătorilor pot avea loc în agora, care, destul de des, e şi spațiul de desfășurare al piețele comerciale temporare. În unele perioade au loc aici întreceri sportive. Templele se află în proximitate, la fel, clădirile administrative, de obicei două: prytaneum, casa conducătorului orașului, și bouleterion, clădirea ce adăpostea consiliul format dintr-un număr limitat de bărbați, numiți de comunitate pentru a avea zi de zi grijă de treburile administrative ale așezării. Fântâna acoperită e o prezență aproape obligatorie. În scenografia agorei stoa, o colonadă acoperită, adăpostea magazine de mâncare sau de orice fel și era folosită adesea ca refugiu în timpul ploilor.

Agora ateniană arhaică începe să se dezvolte la finele secolului al VII-lea a.Chr. pe un loc din nord-vestul Acropolei, cunoscut sub numele de Kerameikos, ceea ce se traduce prin „cartierul olarilor”. O inscripție pe o piatră datată în secolul al VI-lea, „eu sunt granița agorei”, arată că spațiul era protejat prin lege. Peisistratus organizează spațiul, înlătură casele private din perimetrul agorei și o face centrul guvernământului atenian. Războaiele persane distrug templele și clădirile administrative. În perioada clasică, agora ateniană e refăcută pe același loc după mijlocul secolului al V-lea a.Chr. La dezvoltare completă va ajunge în timpul perioadei romane, când majoritatea clădirilor importante sunt la locul lor. Pe la anul 200 a.Chr., agora ateniană ocupă o suprafață de aproape 2500 mp. Panatinaicos e principala arteră care duce aici, dar majoritatea drumurilor din oraș au ca nod central agora. Zona din jur e foarte dens construită, Atena, în general, se înfățișează ca o rețea de străzi înguste și întortocheate în care doar locurile publice, agora sau Acropole, oferă scăpare din înghesuiala extremă.
Dominată încă din secolul al V-lea de templul lui Hephaistos, care se înalță până astăzi în vestul pieței, pe colina Colonos Agoraios, agora era traversată de la nord-vest la sud-est de calea ce ducea către Acropole. În epoca clasică, doar latura de apus era mărginită de clădiri: porticul lui Zeus, templul lui Apolo Patroos, templul Mamei Zeilor, unde se aflau arhivele statului, sala sfatului sau Buleterionul, Tolosul, edificiu circular care era sediul pritanilor. La sfârșitul epocii elenistice, agora Atenei oferă spectacolul unei compoziții pline de măreție, deși ansamblul se dezvoltase anterior fără un plan prestabilit, și toate laturile sunt clar delimitate de clădiri. Pe latura de sud era Helia, o clădire patrulateră impunătoare ce găzduia tribunalul popular. La est se afla porticul lui Atalos al II-lea al Pergamului, la sud, alt portic. Va fi abandonată complet odată cu sosirea, în secolul al VI-lea, a slavilor și scoasă la lumină de săpăturile arheologice ale Școlii Americane de Studii Clasice din Atena, începute în 1931, continuând până astăzi.
Desigur, între polisurile grecești existau diferențe semnificative legate de arhitectura și modul de funcționare al agorei. Agora se poate dedubla: în cetățile din câmpia Tesaliei, piața orașului este rezervată traficului și mărfurilor, în timp ce într-o a doua piață, situată, de obicei, la poalele unei coline, aveau loc exercițiile de gimnastică ale cetățenilor privilegiați. Adunarea nu-și mai păstrează numele de agora decât în cetățile de mărimea a doua, la Delfi, Naupactos sau Gortin. Ecclesia va deveni cuvântul care va desemna adunarea poporului.

Un caz particular e cel al agorei din Milet (vezi mai sus), de care se leagă numele lui Hippodamic. Sistemul de străzi în caroiaj al lui Hippodamic va deveni, începând cu secolul al V-lea a.Chr., principala modalitate de a construi orașe, folosită pretutindeni de romani. Orașul Milet e distrus de perși în 494 a.Chr. și refăcut după sistemul în caroiaj al lui Hippodamus, care regularizează și agora. Aceasta va fi formată din două secțiuni, ambele patrulatere, legate între ele prin clădirea buleterionului, un teatru și un pasaj de coloane. Secțiunea nordică se dezvoltă întâi prin construirea unei lungi stoa, colonadă ce separă piața de port, rolul acestei secțiuni a agorei fiind legat de nevoile portului și de activitatea comercială desfășurată aici. Latura nordică a agorei nordice era marcată de prytaneum. Un templu și o colonadă în formă de potcoavă sunt adăugate mai târziu pentru a-i definitiva conturul. Secțiunea sudică a agorei din Milet este compusă dintr-o suprafață centrală deschisă, rectangulară, mărginită de trei colonade, două în formă de L, conforme cu modelul rectiliniar al străzilor din oraș. Această parte a agorei era destinată activităților de recreere și activităților comerciale ce nu aveau legătură cu portul.
În ansamblu, agora din Milet este regulată, dar nu are simetrie axială, modalitate de construcție pusă în practică în epoca elenistică și apoi în cea romană. Clădirile care o mărginesc se definesc, în conformitate cu tradiția clasică grecească, prin simplitate și claritate a formelor. Arhitecții lor au avut grijă să urmeze aliniamentul propus de Hippodamos. Funcțiile agorei, aceleași ca la Atena, se lasă rezumate în patru cuvinte: religioase, politice, economice, de recreere. Spațial, agora se afla în miezul orașului și reprezenta inima lui. O privire pe harta Miletului antic pune în opoziție sistemul des de străduțe cu spațiul larg al pieței. Tipul de structură stradală și, implicit, tipul de agora imaginat de Hippodamos la Milet se va răspândi pretutindeni în lumea elenistică și, mai departe, în lumea romană.
George Michael Peter arată că piețele Greciei antice pot fi împărțite în două mari categorii. Cele care, asemeni agorei din Milet, erau gândite și construite ca spațiu arhitectural atent planificat și cele care se dezvoltau încet și liber de-a lungul timpului. Cele două modele sunt recurente, arată autorul, de-a lungul întregii istorii viitoare a piețelor (vezi Peter 1968: pp. 44 – 57).

Milet, ilustrație pentru „La Terre Sainte et les lieux illustrés par les apôtres”, de Adrien Egron, 1837

 

Forumul roman

Celebra și mult tocita frază „Toate drumurile duc la Roma” poate fi fără pic de greșeală schimbată: „Toate drumurile duc în Forum Romanum.” Cel puțin așa crede, în secolul al XIX-lea, Philip Schaff, convins că la originea dictonului se afla o coloană legendară. Convergența tuturor drumurilor din Imperiu era marcată de o coloană aurită care se afla în forum. Pe ea, potrivit teoriilor istoricilor moderni, erau inscripționate distanțele dintre Roma și principalele orașe ale imperiului. Miliarium Aureum fusese ridicată acolo de Caesar, și izvoarele antice care o menționează o învăluie în mister, pentru că nu spun cu exactitate ce anume scria pe ea și nici nu precizează clar amplasamentul coloanei în forum. Toate sursele antice se referă la coloană ca la un monument foarte cunoscut. Forumul era kilometrul zero pentru lumea romană. Centrul centrului. Potrivit tradiției, legendara uniune din secolul al VIII-lea a.Chr. a triburilor, care a dus la formarea Romei, a fost simbolizată de stabilirea unei piețe comune unde a fost înălțat un templu. Astfel, de la început, Roma s-a construit în jurul pieței ei principale, forumul roman, cu instituții guvernamentale, religioase și comerciale. În epoca imperială, piața măsura aproximativ 45 m lățime și 90 m lungime, era închisă și avea o formă mai degrabă neregulată. Locul era al unei foste mlaștini asanate, folosită înainte ca cimitir, situată între Palatin, Esquillin și Capitoliu. Cele trei coline și clădirile din jur subliniau caracterul închis al pieței. Dacă la cele două capete, forumul avea o structură arhitecturală confuză, urmare a nealinierii clădirilor, care aveau și înălțimi foarte diferite, pe laterale, arhitectura urma un ritm simplu și puternic datorat coloanelor aproape identice ce împodobeau fațadele. Forumul roman cuprindea câteva locuri sacre care nu puteau fi modificate și peste care nu se putea construi nimic. Acest aspect a îngrădit de-a lungul timpului structura și evoluția pieței. Între Rostra și Templum Divii Iulii se va dezvolta o axă longitudinală. Reconstituirile arheologice au permis stabilirea clădirilor care defineau perimetrul forumului. Basilica Aemilia, datând din 179 a.Chr., Curia, Basilia Iulia, șase temple, Carcer Tullianum, o închisoare, Tabularium-ul. Angiletum, între Curia și Basilica Aemilia, era, teoretic, principala stradă care intra în forum. În interiorul forumului se aflau sculpturi, arce triumfale, o platformă pentru oratori, altare. Suprafața era pavată cu travertin. Nu existau pomi. Forumul era un loc predilect de ridicare a monumentelor comemorative închinate zeităților sau eroilor. Numărul acestora era atât de mare, încât, în 158 a. Chr., cenzorii ordonă îndepărtarea tuturor statuilor care nu fuseseră puse acolo prin decizie guvernamentală. Probabil, cele mai impresionante monumente erau cele opt coloane, surmontate, fiecare, de o figură sculptată, aliniate paralel cu Basilica Iulia. Arce triumfale marcau victoriile militare ale lui Severus, Augustus și Tiberius. Pe lângă rolul estetic, toate aceste sculpturi aveau și rol didactic. Aproape de centru se afla altarul închinat lui Lacus Curtius, personaj misterios despre care Titus Livius spune că ar fi salvat Roma când un oracol i-a vestit pericole mari. Era un loc foarte venerat și reprezenta un punct focal printre atâtea monumente. La capătul de nord-vest al forumului se aflau platforma oratorilor și o urnă numită Rostra, de la obiceiul de a depune acolo prorele navelor capturate.

Forumul roman, 1880

 

Forumul roman, 2020, fotografie de Cătălin D. Constantin

De jur-împrejurul forumului se afla cartierul comercial al Romei. Pe străzile care duceau către forum erau numeroase magazine, cartierul fiind inima financiară, religioasă, juridică și legislativă a orașului. Roma era un oraș foarte populat și, ca urmare, dens construit. Estimările istorice aproximează o populație de 1 500 000–2 000 000 de locuitori la începutul secolului al II-lea a.Chr. În context, forumul pare o oază, singurul spațiu deschis. Străzile sunt tot timpul foarte înghesuite: sunt perioade din istoria Romei în care aglomerația e atât de mare, încât, în timpul zilei, orice alt fel de trafic în afara celui pietonal e interzis. Această înghesuială de proporții nu face decât să pună în evidență, prin contrast, rolul forumului. Până în epoca lui Iulius Cezar, forumul a fost singurul spațiu deschis de pe harta Romei.
Lucru interesant, templele din forum erau mai mult decât locuri de închinăciune. La Templul lui Castor, obiectele de valoare, aur și bijuterii, puteau fi depozitate în siguranță în schimbul unei taxe nu foarte mari. Templul Vestei era locul unde erau depozitate prin tradiție documente civile importante.
Forumul era locul în care trebuia să fii dacă vrei să afli ultimele vești. Știri, private sau legate de viața publică, erau afișate pe tăblițe puse pe coloane. Còpii ale acestor știri erau trimise mai departe în imperiu. De pe Rostra, oratorii încercau să manipuleze opinia publică, iar împărații se adresau din când în când poporului. Senatorii treceau aproape zilnic prin forum pentru că întâlnirile lor erau zilnice. Forumul era un nod de comunicare. Ziarul lumii romane.
Până în 318 a.Chr., forumul a servit și drept piață de carne și legume, dar după acest an o astfel de activitate comercială e socotită nepotrivită, și piața e mutată într-un loc din apropiere. Îndepărtarea tarabelor negustorilor face loc pentru așezarea, aici, a bancherilor și a celor care schimbau bani.
Odată cu transferul puterii din mâinile senatorilor și al poporului către împărat, importanța politică a forumului scade, dar clădiri impresionate continuă să împodobească locul și în epoca imperială.
Raportat la importanța pe care a avut-o în viața cotidiană și în cea politică a Romei, forumul e o piață mică prin dimensiuni. Informațiile istorice și reconstrucțiile arheologice redau însă imaginea unui spațiu magnific. În principiu, se socotește că dezvoltarea forumului e încheiată în timpul așa-numitei „Pax Romana”, adică în timpul domniei lui Hadrian, între 117 și 138 a.Chr. Toate modificările ulterioare, nu puține, se suprapun unei structuri deja configurate.
Forurile imperiale sunt construite în decurs de un secol și jumătate la nord-est de forumul roman, între Capitoliu, Quirinal și Esquiline: Forumul lui Caesar, Forumul lui Augustus, Forumul lui Nerva, cunoscut și sub numele de Forum Transitorium, Formul Păcii și Forumul lui Traian. Fiecare are o formă proprie și a fost construit conform unui plan, dar adesea istoricii arhitecturii le tratează ca pe o unitate, pentru că proiectarea fiecăruia a ținut cont de planul celor anterioare. Toate sunt caracterizate de simetrie axială, axa oricăruia fiind perpendiculară pe sau paralelă cu axa celorlalte. Cu excepția Forumului lui Traian, dominat de o bazilică, toate sunt dominate de un templu.
Forum Iulium Caesaris a fost ridicat în 48 a.Chr. E un patrulater alungit, dominat de fațada templului lui Venus și mărginit, pe cele două laturi lungi, de colonade. Cezar îl construiește ca urmare a promisiunii făcute înainte de bătălia de la Farsalla. În mod asemănător, Augustus îi promite un templu lui Marte, și așa se naște Forumul lui Augustus.
Forumul Păcii, cunoscut după secolul al IV-lea sub numele de Forumul lui Vespasian, a fost construit de la început ca o grădină formală. E pentru prima dată în istorie când piața și grădina se îngemănează. În formă de patrulater închis de colonade, era un fel de forum-muzeu și avea mai multe biblioteci. Aici nu se desfășurau activități politice, motiv pentru care era închinat Păcii.
Forumul lui Nerva era un mall uriaș. A fost construit în secolul I al e.n. și se întindea în fața unui templu dedicat Minervei. A fost proiectat ca o legătură între Forumul lui Augustus și cel al Păcii, dar, în același timp, pregătea intrarea în forul roman prin Angiletum.

Coloana lui Traian

Stânga și centru: desene de Piranesi
Dreapta: fotografie de Cătălin D. Constantin

 

Forumul lui Traian este ultimul, în ordine cronologică, și cel mai complex for imperial. Ca dimensiuni, era mai mare decât cele trei foruri predecesoare la un loc. Era alcătuit din trei piețe patrulatere mai mici, unite, din raţiuni estetice, printr-o axă longitudinală și prin prezența Columnei lui Traian. În centrul primei piețe se află statuia ecvestră a lui Traian, pe margine e Basilica Ulpia, ultimul mare tribunal al orașului. De fiecare parte a Columnei lui Traian se află două biblioteci: una pentru operele grecești, cealaltă pentru scrierile latine. La capătul forului se situează templul lui Traian. Forul, al cărui plan, se pare, a fost conceput de Apollodor, a fost inaugurat în ianuarie 112 a.Chr., iar Columna, un an mai târziu. Pe toată suprafața forului au fost descoperite mai multe statui, confirmând izvoarele istorice potrivit cărora Forumul lui Traian era unul dintre locurile importante unde se ridicau statuile persoanelor particulare care s-au distins în slujba statului. Mulți istorici ai arhitecturii antice îl vor socoti cea mai impresionantă creație a Romei imperiale.
Câteva caracteristici tipice arhitecturii civice romane din acea perioadă rezultă dintr-o privire de ansamblu asupra forurilor imperiale: preferința pentru simetria axială, pentru forma de patrulater alungit a spațiului închis de clădiri și, în mod tipic, de colonade. Toate aceste piețe sunt dominate de un templu, funcțiile lor sunt mai clar definite decât cele ale vechiului Forum Romanum, design-ul lor, mai steril, nu e spontan și organic dezvoltat, ci urmarea unei planificări atente.
Orașele din întregul imperiu găseau în for centrul guvernământului și al instituțiilor religioase. Dimensiunea și forma variau în funcție de mărimea și nevoile orașului. Literatura de specialitate descrie adesea forul de la Pompei, pentru că este unul dintre cel mai bine conservate: spațiul interior este înconjurat de o colonadă, monumentele decorate mărginesc spațiul, templul lui Jupiter domină întreaga structură, temple și basilicae mărginesc laturile forului, birouri ale municipalității se găsesc în clădirile înconjurătoare, o piață de alimente se află în apropiere, majoritatea drumurilor din oraș duc către acest loc. Guvernământul orașului, viața lui religioasă, viața lui publică, viața comercială se suprapun în acest loc pentru a forma un întreg.

Roma, desene de Piranesi

Bibliografie selectivă

Benevolo, L., 1980, The History of the City, London, Scolar Press.
Benevolo, L., 1993, The European City, Oxford, Blackwell.
British School of Archaeology, 1981, Athina, Athens Publications – Supplementary Volume No. 13.
Beresford, M., 1967, New Towns of the Middle Ages, London, Lutterworth Press.
Clay, G., 1958, „What Makes a Good Square Good” în Fortune Magazine, The Exploding Metropolis. New York, Doubleday & Co. Inc.
Giedion, S., 1967, Space, Time and Architecture, Cambridge, Harvard University.
Kostof, S., 1991, The City Shaped, London, Thames and Hudson.
Kostof, S., 1992, The City Assembled, London, Thames and Hudson.
Lévy, B., „La place urbaine en Europe comme lieu idéal”, 2008, în Ghervas, St., Rosset, Fr. (ed.), Paris, Lieux d’Europe, Maison des sciences de l’homme.
Lowenthal, D., 2002, Trecutul e o ţară străină, trad. Radu Eugeniu Stan, București, Curtea Veche.
Lynch, K., 1981, The Good City Form, Massachussets, Massachussets Institute of Technology.
Morris, A.E.J., 1994, History of the Urban Form. Harlow, England, Longman Scientific & Technical.
Moughtin, C., 1992, Urban Design - Street and Square. Oxford, Butterworth Architecture.
Mumford, L., 1961, The City in History. London, Penguin Books Ltd.
Rossi, A., 1982, The Architecture of the City. Cambridge, Massachusetts, MIT Press.
Sitte, C., 1945, The Art of Building Cities C. Stewart, Trans.). Connecticut, Hyperion Press.
Unwin, R., 1909, Town Planning in Practice, London, Ernest Benn Ltd.
Zucker, P., 1959, Town and Square, New York, Columbia University Press.