Despre teatru și critica de teatru

Trei ani... trei volume consistente apărute sub egida AICT.Ro, coordonate de criticul de teatru Oltița Cîntec. Cu cîteva zile în urmă, Festivalul Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard”, organizat de Teatrul Nottara, a găzduit lansarea volumului Regia românească, de la act de interpretare la practici colaborative, Editura Timpul, 2016, menit, în intenția coordonatoarei, să acopere un gol editorial autohton, acela al lucrărilor teoretice care urmăresc tendinţele și ultimele etape estetice din noul teatru românesc. Coordonatorul, criticul de teatru Oltiţa Cîntec, a selectat zece regizori care s-au format şi impus după 1990: Radu Afrim, Gianina Cărbunariu, Catinca Drăgănescu, Bogdan Georgescu, Eugen Jebeleanu, Cristi Juncu, Radu-Alexandru Nica, Theodor Cristian Popescu, Leta Popescu şi Bobi Pricop. Tot atîţia critici (Oana Cristea Grigorescu, Cristina Modreanu, Silvia Dumitrache, Iulia Popovici, Mirella Patureau, Cristina Rusiecki, Daniela Şilindean, Mircea Sorin Rusu, Alexandra Dima şi Oltiţa Cîntec), membri ai Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru-România (AICT.Ro), au analizat, în formule stilistice proprii, poeticile teatrale ale regizorilor amintiți.

Prima parte a acestui demers fusese volumul Tînărul artist de teatru. Istorii românești recente / The Young Theatre Artist. Recent Romanian Histories, apărut la Editura Timpul, 2015. Cel mai recent volum al acestei pleiade, Teatrul românesc de azi. Noi orizonturi estetice/ Romanian Theatre Today. New Horizons, Editura Timpul, 2017, se lansează astăzi, în cadrul Festivalului Național de Teatru, la ARCUB, Sala Arcelor, la ora 11.00.

Volumele sînt bilingve (română-engleză) pentru a asigura cunoașterea cît mai largă, pe plan european, a noului teatru românesc. 

Un interviu cu Oltița Cîntec realizat de Cristina Rusiecki

Proiect editorial apărut cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.