„Am ieșit din comunism fiecare cu utopia lui”, spune Sorin Antohi în interviul pe care ni l-a acordat și în care face o amplă revalorificare a gândirii politice ca gândire utopică. Nu doar comunismul și totalitarismul, cărora astăzi le aplicăm cu precădere eticheta de „utopii”, dar și statele naționale, consumerismul (identificat cu un hedonism de tip Coock-ania), comunitățile hippie, republica monastică de la Athos, social democrația pre-consumeristă, fiecare din ideile ce au agitat sau agită imaginarul ideologic se dovedește subsumabilă gândirii utopice. O necesitate - spune Antohi -, dacă nu vrei să te mulțumești cu enunțuri fataliste, dar care trebuie manevrată cu maximum de prudență pentru că (și citează din Popper) utopia este violență.

Interviul a fost realizat ca o concluzie a colocviului Societății internaționale de studii utopice, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Sinaia, sub genericul Utopie și Revoluție.

Proiect editorial apărut cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.