Bucureștiul meu, Volum colectiv, Humanitas, 2016

Cum s-a salvat imaginea Bucureștilor în sufetul a nouăsprezece autori, uneori foarte diferiți unul de celălalt? Volumul colectiv, coordonat de Gabriela Tabacu, vine să ne arate o imagine subiectivă și fluidă a orașului prin care zilnic ne purtăm pașii, un oraș iubit sau detestat, condamnat, cauţionat sau graţiat cu aceeaşi sfântă exasperare. Oraş livrat cu dulce indolenţă tuturor contrastelor şi capriciilor edilitare, oraş al grădinilor, birturilor şi bisericilor, al huzurului, cutremurelor, incendiilor şi răzmeriţelor, oraş al noroaielor, crivăţului şi vipiei, halucinant amestec de etnii şi religii, balcanism belaliu veşnic în plin delir arhitectonic, pe scurt: oraşul ideal pentru o „cură de nepăsare“, cum îl califica Paul Morand în 1935.

Cartea este încă o strălucitoare, provocatoare şi miezoasă „carte-maslu“, aşa cum nimerit li s-a spus volumelor colective de la Humanitas care povestesc feeric lumi de altădată, cu (stră)bunici fabuloşi, muzici adolescentine, reverii gastronomice, cărţi formatoare, jubilaţii senzoriale, caznele milităriei, mizeriile ceauşismului şi „casele vieţilor noastre“.

Recapitulat cu fervoare de bucureşteni, dar şi adoptat cu vădită empatie de autori născuţi la Oradea, Târgovişte, Timişoara, Braşov sau Sângeorz, oraşul îşi dezvăluie aici cu lentori de odaliscă fermecele, fie-n Cotroceni, pe Lipscani, Ştirbei-Vodă, la Ateneu, în Cişmigiu, Obor sau Piaţa Romană, fie către Bellu, Lacul Tei, pe Mântuleasa, la Universitate ori spre uriaşul cavou care a înghiţit zona Uranus.

Printre autorii care semnează textele cuprinse în acest volum, îi amintim pe Șerban Cantacuzino, Horia-Roman Patapievici, Andreea Răsuceanu, Dan Petrescu, Monica Pillat, Andrei Pleșu, Neagu Djuvara sau Radu Paraschivescu.

Vă poftim să ieșiți la plimbare pe străzile Bucureștilor, cu cartea la subraț. Atenție însă la gropi!

 

 

 

Referințe

bucurestiul-meu

 

Cartea

La Humanitas


Un articol, pe bookaholic.ro - citește